Back to main gallery


Empire - Wizard

He mage-diorama

he mage on horse.

he mage on horse(1.)

bretonnian bsb

Captain Sicarius(b&w)2

Captain Sicarius(b&w)1

Captain Sicarius(b&w)

Goblin Shaman.

Sorcerer of Chaos(2)

Sorcerer of Chaos(1)

Sorcerer of Chaos

chaos sorcerer-le

chaos lord-1

chaos lord-2

chaos lord-3

chaos lord(1)

chaos lord(2)

WE lord

Harry the hammer(2)

Harry the hammer(3)

Daemon BSB

Empire wizard(2)

Captain Sicarius

WE bsb

empire wizard(1)

Gorbad Ironclaw

HE Korhil

empire priest(1)

empire bsb

Empire lord

Duel

Duel(1)

Tzeentch Champion

HE hero(1)

DE Lokhir Fellheart.

DE Lokhir Fellheart

Dark Elves Assassin

Dark Elves Assassin(1)

VC female lord

HE mage

HE mage (1)

HE mage (1.1)

Chaos lord(1)

space marines champion(1)

space marines champion

chaos obliterator(1)

orc shaman

wardancer

empire mage(1)

empire mage(1.1)
© 2008 Mantra - Studio
polish english